ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาหอมแดงเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์สปา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ลักษณา เจริญใจ
เจ้าของผลงานร่วม รศ. ดร.นริศา คำแก่น , ดร.ธิดารัตน์ เพ็ชรมณี
คำสำคัญ ข้อกำหนดมาตรฐาน;ลักษณะทางมหภาค;ลักษณะทางจุลภาค;เอกลักษณ์ทางเคมี-ฟิสิกส์;การปนเปื้อนทางจุลชีววิทยา;สารสกัดมาตรฐานหอมแดง;ฟลาโวนอลกูลโคไซด์;การละลาย ความคงตัว;หอมแดง;ความเป็นพิษต่อเซลล์;ความเป็นพิษต่อยีน;ฤทธิ์ต้านการอักเสบ;ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ;ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส;ฤทธิ์ต้านริ้วรอย
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ตัวอย่างสารสกัดหอมแดงจากจังหวัดศรีสะเกษพบว่ามีปริมาณสารเคอเซตินสูงสุด และผลการศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดมาตรฐานหอมแดง พบว่าไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังมนุษย์ และไม่เป็นพิษต่อยีนของเซลล์ผิวหนัง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง