ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางน้ำมันตะไคร้สำหรับยับยั้งแบคทีเรียก่อสิวและต้านอนุมูลอิสระในรูปแบบเจลผสมเม็ดบีทนิ่มบรรจุนาโนอิมัลชั่น (ระยะที่ 1)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มัลลิกา ชมนาวัง
เจ้าของผลงานร่วม สุวิมล สุรัสดม , ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์
คำสำคัญ เครื่องสำอางสมุนไพร;น้ำมันหอมระเหย;นาโนอิมัลชั่น;เม็ดบีทนิ่ม;ต้านสิว;ต้านอนุมูลอิสระ
หน่วยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ตำรับน้ำมันตะไคร้ในรูปแบบเจลผสมเม็ดบีทที่ห่อหุ้มอนุภาคนาโนอิมัลชั่นเพื่่อประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียก่อสิวและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง