ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตถ่านอัดแท่ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุญมา ป่านประดิษฐ์
คำสำคัญ ถ่านอัดแท่ง
หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวด­ล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การผลิตถ่านอัดแท่ง เป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่่อการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน โดยการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือ­ใช้ทางการเกษตร เพื่อให้ถ่านทุกแท่งมีคุณภาพดีและให้ความร้อนสูงให้เป็นพลังงานทดแทน ปราศจากกลิ่นและควัน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=7WAwT15yMLM
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง