ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผงมะพร้าวน้ำหอม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
เจ้าของผลงานร่วม ณภัทร กำธรสิริวิมล , วิน เชยชมศรี , สุดาวรรณ เชยชมศรี
คำสำคัญ ผงมะพร้าวน้ำหอม;การทำแห้งแบบเยือกแข็ง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การทำแห้งภายใต้ความเย็น freeze dye งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการตลาดต่างประเทศ พบปัญหาด้าน การขนส่งมีค่าใช้จ่ายสูง ปัญหาคุณภาพของมะพร้าวเนื่องจากการขนส่งมีระยะเวลานาน หากนำมะพร้าวน้ำหอมมาแปรรูป จะทำให้การขนส่ง การรับประทานทำได้ง่าย วิธีการรับประทานที่หลากหลายขึ้น ผงมะพร้าวน้ำหอมเก็บรักษาได้นาน 1 ปี เริ่มจากเลือกมะพร้าวในระยะ 2 ชั้น ปลอกเปลือกส่วนบน กระบวนการต้องการความสะอาด การเจาะดูดจะใช้เข็มเจาะเลือดจระเข้เพื่อให้สิ่งปนเปื้อนขณะปลอกเปลือกหลุดออกมา นำน้ำและเนื้อมะพร้าวผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม ใช้กระบวนการ freeze dye ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผงบรรจุซอง พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยี frezze dye รักษาคุณค่าอาหารเกือบ 100 เปอร์เซนต์ ผลิตภัณฑ์ชงดื่มสะดวกมาก เนื้อสัมผัสเนื้อมะพร้าวผสม ได้รับรางวัลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2559 เป็นนวัตกรรมเพื่อชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=paZrpnD9dNg
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผงมะพร้าวน้ำหอม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.