ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิจัยและพัฒนาชุดอุปกรณ์กำจัดวัชพืชในนาข้าวแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ล้อเหล็กแคบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม อ. ภวินท์ ธัญภัทรานนท์ , นาย ณรงค์ อุ่นคง
คำสำคัญ อุปกรณ์กำจัดวัชพืชในนาข้าว;รถแทรกเตอร์ล้อเหล็กแคบ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนาอุปกรณ์กำจัดวัชพืชในนาข้าวแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ล้อเหล็กแคบ มีหน้ากว้างการทำงาน 7 ร่อง หรือ 6 แถวต้นข้าว ในนาดำที่มีระยะระหว่างแถว 30 เซนติเมตร จากการทดสอบพ่วงกับรถแทรกเตอร์ล้อเหล็กที่เพิ่มโซ่พันทั้งที่ล้อหน้าและล้อหลังพบว่า ประสิทธิภาพการกำจัดวัชพืชเฉลี่ยร้อยละ 86.03 ปัจจัยความเสียหายของพืชเฉลี่ยร้อยละ 4.85 ประสิทธิภาพการทำงานเชิงไร่ร้อยละ 44.62 และมีสมรรถนะการทำงานเชิงไร่ 2.20 ไร่ต่อชั่วโมง โดยมีจุดคุ้มทุนที่ 90.37 ไร่/ปี และจุดคืนทุน 976.56 ไร่
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง