ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลากากรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายรอมลี เจะดอเลาะ
คำสำคัญ กากรำข้าว;คุณค่าโภชนาการ;ข้าวเกรียบปลา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการนี้พัฒนาข้าวเกรียบปลาเสริมคุณค่าทางโภชนาการจากกากรำข้าว โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาของข้าวเกรียบปลา พบว่า ส่วนผสมที่เหมาะสมโดยใช้เนื้อปลาและกากรำข้าวที่อัตราส่วน 90:10 แล้วนาข้าวเกรียบปลาดิบทอดด้วยน้ำมันปาล์ม ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นาน 10 วินาที ซึ่งสามารถเก็บรักษาในถุง AL ที่อุณหภูมิห้องได้ 21 สัปดาห์ ยังคงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในพื้นที่ ส่วนข้าวเกรียบปลาดิบเก็บรักษาในถุง AL ที่อุณหภูมิห้องได้ 8 เดือน โดยมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง