ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาไมโครอีมัลชันกักเก็บสารสกัดข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ , ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ , ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ , นางสาว ณ หทัย สว่าง , ดร.วิทยาพันธ์ นันติตานนท์
คำสำคัญ กระตุ้นการเจริญของเส้นผม;ข้าวสังข์หยด;โปรแอนโทไซยานิดิน;ไมโครอีมัลชัน;ศีรษะล้าน;สารสกัดข้าวสี;ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมไมโครอิมัลชันของสารสกัดข้าวสังข์หยด ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองของไทยที่แสดงฤทธิ์การกระตุ้นการเจริญของผมสูง พัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงที่มีไ มโครอิมัลชันกักเก็บสารสกัดข้าวสังข์หยด โดยพัฒนาเป็น 2 ผลิตภัณฑ์ 1) ผลิตภัณฑ์แชมพูพร้อมครีมนวดป้องกันผมร่วงสูตรอ่อนโยน (Gentle conditioner shampoo) และ 2) ผลิตภัณฑ์เซรั่มป้องกันผมร่วงโดยไม่ต้องล้าง ออก (Leave-on hair serum) นอกจากนี้การใช้ประโยชน์จากสารสกัดธรรมชาติของไทยยังเป็นการสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองของไทย ลดการนำเข้ายาสังเคราะห์จากต่างประเทศ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง