ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แอปพลิเคชั่น กุ้งขาว 4.0
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
คำสำคัญ แอปพลิเคชั่นกุ้งขาว 4.0
หน่วยงาน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย แอปพลิเคชั่น กุ้งขาว 4.0 ที่สามารถแสดงข้อมูลสภาพอากาศ ระดับน้ำขึ้น น้ำลง และราคาที่เป็นปัจจุบัน และให้ข้อมูลด้านการจัดการ การเลี้ยง การให้อาหาร คุณภาพน้ำ และโรคได้ และยังสามารถประเมินน้ำหนักของกุ้งในบ่อได้จากภาพถ่าย ทำให้ทำงานได้สะดวก และได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=b9VI-ZbcmXY
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


แอปพลิเคชั่น กุ้งขาว 4.0 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง