ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 1 วิกฤตข้าวและชาวนาไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ วิกฤตข้าว;ชาวนาไทย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย “ข้าว” ไม่ได้เป็นเพียงอาหารหลักที่อยู่คู่กับคนไ­ทยมาช้านาน แต่ ข้าว ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และสร้าง­ชื่อเสียงให้กับคนไทยทั้งประเทศ ทั้งในฐานะที่ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับห­นึ่งของโลก และผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ข้าวที่มีรสชาติดี มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นข้าวคุณภาพดีที่­สุดของโลก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Dn1onOAXKUg
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 1 วิกฤตข้าวและชาวนาไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง