ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพและการสร้างเค้าโครงกลิ่นรสของใบมะกรูดอบแห้ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฐวดี มาลา
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ
คำสำคัญ ใบมะกรูด;การอบแห้ง;GC-O;GC-MS
หน่วยงาน สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ใบมะกรูดเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมและเป็นส่วนประกอบในอาหารที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และมักใช้กระบวนการอบแห้งเพื่อรักษาใบมะกรูดให้เก็บไว้ได้นานขึ้น โดยเค้าโครงกลิ่นรสของใบมะกรูดประเมินจากการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา ได้แก่ สีเขียว กลิ่นมะกรูด กลิ่นซิตรัส กลิ่นเขียว กลิ่นอับ กลิ่นใบไม้แห้ง กลิ่นรสใบมะกรูด กลิ่นรสซิตรัส กลิ่นรสเขียว กลิ่นรสใบไม้แห้ง รสขม ความซ่า ความเผ็ดร้อน และความเฝื่อน ซึ่งสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้ง ใบมะกรูดที่มีปริมาณ citronellal และคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านสีและกลิ่นมากที่สุดเมื่อเทียบกับสิ่งทดลองอื่นๆ คือ การลวกด้วยแมกนีเซียมคาร์บอเนตและอบแห้งด้วยไมโครเวฟสุญญากาศที่ 4,800 วัตต์ เป็นเวลา 30 นาที และคำศัพท์ที่ได้ยังมีประโยชน์สำหรับผู้ผลิตในการควบคุมผลิตภัณฑ์ใบมะกรูดอบแห้ง และผลิตภัณฑ์เทียบเคียงอื่นๆได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การปรับปรุงคุณภาพและการสร้างเค้าโครงกลิ่นรสของใบมะกรูดอบแห้ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง