ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องแรกในไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์
เจ้าของผลงานร่วม ศาสตราจารย์บัณฑิต กันตะบุตร
คำสำคัญ คอมพิวเตอร์เครื่องแรกในไทย;โปรแกรม CU Writer;คอมพิวเตอร์รุ่น IBM 1620
หน่วยงาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกไปอย่างสิ้นเชิงคือคอมพิวเตอร์ กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรียน ทำงาน บันเทิง .ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์พัฒนาไปทั้งด้านฟังชั่นก์และการออกแบบ แต่กว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นกันทุกวันนี้ รู้หรือไม่ว่า "คอมพิวเตอร์เครื่องแรกในไทย" หน้าตาเป็นอย่างไร คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่นำเข้ามาในประเทศไทยคือรุ่น IBM 1620 นำมาใช้ในภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือ ศาสตราจารย์บัณฑิต กันตะบุตร หัวหน้าภาควิชาสถิติและเลขาธิการสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2506 ใช้ในการปฏิบัติงานสำมะโนและการค้นคว้าวิจัย และหากพูดถึงในด้านนวัตกรรมแล้ว มิใช่การนำเข้าคอมพิวเตอร์เท่านั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้พัฒนาโปรแกรม CU Writer หรือ “เวิร์ดจุฬาฯ” เป็นโปรแกรมพิมพ์งานเอกสารที่หลายคนคงเคยใช้งานมาแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ZJz8Pi56YeM
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


คอมพิวเตอร์เครื่องแรกในไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง