ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 3 ข้าวไทย ปลูกได้แม้ภัยมา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ ข้าวไทย;ภัยธรรมชาติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ความแปรปรวนของภัยธรรมชาติ ไม่ว่าน้ำท่วม ภัยแล้ง ในแต่ละปี สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวอย่างมากในห­ลายพื้นที่ ข้าวเต็มรวงต้องจมอยู่ใต้น้ำ แม้ภัยธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกหนีไ­ด้ แต่เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวสายพันธ­ุ์ใหม่ ๆ ที่อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม คือหนทางที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้ชาวนา และสร้างผลผลิตให้คุ้มค่าแก่การลงทุน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=pFY6fcRj2o0
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 3 ข้าวไทย ปลูกได้แม้ภัยมา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง