ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเลี้ยงกุ้งขาวเพิ่มกำไรจากการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและปลานิล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรัฐพล โพธิ์ทอง
คำสำคัญ กุ้งขาว;กุ้งก้ามกราม;ปลานิล
หน่วยงาน ไพศาลฟาร์ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เดิมเกษตรกรเลี้ยงกุ้งประสบปัญหาโรคระบาด ขาดทุน ศึกษาพบว่า ปลานิลทำให้ค่าน้ำคงที่ เช่น ค่าpH, ค่าอัลคาไลน์ จึงทดลองเลี้ยงร่วม ประสบความสำเร็จมา 2 ปีแล้ว อัตราการปล่อยเลี้ยงร่วม คือ อัตราส่วนต่อไร่ กุ้งขาว 15,000 ตัว กุ้มก้ามกรามขนาด 200 ตัวต่อกิโลกรัม ปล่อย 7,000 ตัว ปลานิลกระชังละ 1,200 ตัว ใช้อาหารปลา 1.2 ตัน บ่อขนาด 6 ไร่ มีกระชังปลานิล 2 กระชัง ประหยัดวัสดุคุมคุณภาพน้ำ ผลผลิตได้พอประมาณ ควบคุมความเค็มเป็น 0 จึงต้องใช้ปลานิลพยุงค่าอัลคาไลน์ เพราะการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพบปัญหาค่าอัลคาไลน์น้ำต่ำ ทำให้การเลี้ยงเกิดปัญหา เมื่อนำปลานิลมาช่วยค่าอัลคาไลน์จะไม่ตกมาก ลดต้นทุนโดยผลิตอาหารกุ้งเอง ใช้หัวอาหารและปลาทะเลสดผสมเอง ได้คุณภาพอาหารดี ไม่เกิดปัญหากุ้งก้ามกรามตายตัวส้ม เจริญเติบโตได้ดีกว่าอาหารสำเร็จ ระยะเวลาเลี้ยง กุ้งขาว 70 วัน อัตราที่ปล่อย 100,000 ตัว จะกุ้ง 1.8-2 ตัน 1 บ่อจะได้กุ้ง 2 ตัน เริ่มจับขาย และจับกุ้งจิ้กโก๋กุ้งก้ามกรามคัดตัวเมียออกขาย 1 บ่อขนาด 6 ไร่จะได้กุ้ง 700-800 กิโลกรัม จะเหลือกุ้งตัวผู้ก้ามทองสวยๆ เลี้ยงต่ออีก 100 วัน แล้วจับปลานิลและกุ้งก้ามกรามตัวผู้ ปลานิล 1 บ่อจะได้ปลา 1.2 ตัน เฉลี่ยปลาตัวละ 1 กิโลกรัม จะปิดบ่อทั้งหมดใช้ระยะเวลาเลี้ยง 3 เดือน เกษตรกรพอใจเพราะเน้นต้นทุนต่ำ เลี้ยงกุ้งให้ขนาดใหญ่จะได้ราคาดี การขายกุ้งขาวจะได้ต้นทุนคืนทั้งหมดและเหลือกำไรนิดหน่อยเป็นค่าแรงงาน ส่วนกุ้งก้ามกรามและปลานิลเป็นผลกำไร การเลี้ยงผสมผสานเลี้ยง ไม่ต้องเลี้ยงหนาแน่น ไม่ต้องการผลผลิตที่มาก แต่เลี้ยงได้ทุกรอบ ทำให้ไม่ท้อถอย ไม่มีความเสี่ยง มีความยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ADyZinxbOXk
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเลี้ยงกุ้งขาวเพิ่มกำไรจากการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและปลานิล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง