ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุมชนบ้านยาง ใต้ร่มพระบารมี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อ.ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
เจ้าของผลงานร่วม ศิริวรรณ แซ่ม้า , วณิชา ทวีสุขภัทรกุล , เกียรติศักดิ์ วิลาศชัยเจริญ
คำสำคัญ ชุมชนบ้านยาง;ใต้ร่มพระบารมี
หน่วยงาน สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ถ้าพูดถึงปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างกันทางชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีชุมชนแห่งหนึ่งที่มีความแตกต่างในเกือบทุกด้าน แต่คนในชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่งคง กินดีอยู่ดีได้ด้วยพระบารมีของใหลวง ร.๙ ในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9 ที่มีต่อชาวจีนอพยพลี้ภัยสงครามมาขอพึ่งพระบารมีในพื้นที่ชุมชนบ้านยาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้ชาวจีนที่หนีสงครามมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร และทรงพัฒนาชุมชนบ้านยาง อย่างยั่งยืน เช่น สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำประปา ถนน โรงเรียน สถานีอนามัย เป็นต้น อีกทั้งยังก่อตั้งพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) ซึ่งทำให้คนในชุมชนมีอาชีพที่มั่นคง ไม่มีความขัดแย้งในชุมชนและมีความเข้มแข็งของชุมชน สมดั่งคำพูดที่น่าประทับใจว่า “พ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อ แต่พ่อบอกให้เรารักกัน”
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=1bM05EVrpig
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ชุมชนบ้านยาง ใต้ร่มพระบารมี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง