ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สวนพอเพียงแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิเชียร ขุนเพชร
คำสำคัญ สวนพอเพียง;เกษตรแบบผสมผสาน;แนวพระราชดำริ
หน่วยงาน สวนพอเพียง หมู่ที่ 9 บ้านคลองช้าง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย นายวิเชียร ขุนเพชร โค่นสวนยาง 6 ไร่ ทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 “พออยู่ พอกิน พอใช้ พึ่งตนเองได้” จนประสบความสำเร็จ สำหรับพื้นที่ทั้งหมด 6 ไร่ แบ่งปลูกไม้ผล กล้วยไข่ กล้วยหอม สละ เสาวรส 5 ไร่ และทำแปลงสาธิตผักปลอดสารพิษ 1 ไร่ โดยปลูกแบบผสมผสาน สำหรับผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ในแต่ละวัน จะนำไปขายเองตามตลาดนัดต่าง ๆ ในอำเภอควนเนียง บางกล่ำและอำเภอหาดใหญ่ โดยมีลูกค้ามารอซื้อที่หน้าแผงขายในตลาด เนื่องจากรู้ว่าเป็นพืชผักที่ปลอดสารพิษ ราคาไม่แพง และยังเปิดให้คนสนใจได้มาเยี่ยมชม ในการทำเกษตรแบบต้นทุนน้อยอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=15l4ZMD12GU
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


สวนพอเพียงแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง