โครงการท่าอากาศยานพอเพียงเกษตรอินทรีย์

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  โครงการท่าอากาศยานพอเพียงเกษตรอินทรีย์
เจ้าของผลงาน :  บุญโฮม หงษ์คำ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เกษตรอินทรีย์, สนามบินสุโขทัย, ท่าอากาศยานพอเพียง
หน่วยงาน :  โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
คำอธิบาย :  โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย คือห้องเรียนกลางแจ้งที่จะได้ทดลอง ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสร้างประโยชน์แก่สังคม จึงริเริ่มลงมือพลิกฟื้นผืนดินบางส่วนรอบสนามบินสุโขทัยให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว เริ่มต้นจากปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีในแปลงนาขนาดเล็ก ค่อยๆ เรียนรู้และสะสมประสบการณ์ทีละน้อย ก่อนจะขยายอาณาเขตให้กว้างขวางขึ้นอย่างช้า ๆ กระทั่งเป็น “โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย” โครงการฯ นี้ไม่ใช่แค่แปลงเกษตรสาธิตเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ซึ่งมีระบบเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่งานวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ลงสู่ผืนดิน และจบที่ขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เปลี่ยนให้เรากลายเป็นชาวไร่ชาวนา ผ่านการทำนาปลูกผักผลไม้ในสวนผสม เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ เลี้ยงเป็ด ขี่ควาย ทอผ้า ทำเครื่องปั้นดินเผา เก็บดอกบัว ฯลฯ ครบทุกอรรถรสของการได้ลองประสบการณ์เป็นเกษตรกร พร้อมกับเรียนรู้ความสำคัญในวิถีเกษตรอย่างยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=3kDOFAnH_mA
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
โครงการท่าอากาศยานพอเพียงเกษตรอินทรีย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710