ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 15 อนาคตข้าวไทย กับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ อนาคตข้าวไทย;ข้าวไทย;งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูง ท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคมากมายเช่นนี้ นับเป็นความท้าทายที่ยากยิ่งของชาวนาไทยปั­จจุบัน การปลูกข้าวด้วยวิธีเดิม อาศัยเพียงฟ้า ฝน และความสมบูรณ์ของดินเป็นตัวขับให้ข้าวผลิ­รวงงามดังเช่นที่ผ่านมาคงไม่เพียงพอต่อไปอ­ีกแล้ว อนาคตข้าวไทย จะเป็นอย่างไรนั้น เชื่อว่าคำตอบของคำถามนี้คงขึ้นอยู่กับควา­มร่วมแรงร่วมใจของเกษตรกร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=azM7LFeZicA
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 15 อนาคตข้าวไทย กับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง