ครูชาวนา ผู้พลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ครูชาวนา ผู้พลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์
เจ้าของผลงาน :  เดชา ศิริภัทร
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เกษตรอินทรีย์, ครูชาวนา
หน่วยงาน :  บ้านดารา ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
คำอธิบาย :  เดชา ศิริภัทร เรียนจบปริญญาด้านการเกษตร เคยรับราชการกรมปศุสัตว์ 4 ปี เป็นผู้จัดการฟาร์มอีกราว 7 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิข้าวขวัญ มีหน้าที่ คือ การพัฒนาคุณภาพชาวนา อาทิ การสอนเทคนิคผลิตข้าวทั้งระบบตั้งแต่เตรียมดินจนถึงส่งขาย ทั้งนี้เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ ปลอดสารพิษ และง่ายต่อการทำตลาด โดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่สนใจอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี คลุกคลีทำงานกับเกษตรกรจนเริ่มเปลี่ยนแนวคิดให้ชาวนาเลิกใช้ปุ๋ย ใช้ยาเคมี หันเข้าหาเกษตรกรรมธรรมชาติซึ่งเป็นวิถีที่เรียบง่ายและยั่งยืนกว่า จนเกิดกลุ่มโรงเรียนชาวนาขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=0PC7d_cP-Z8
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
ครูชาวนา ผู้พลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710