ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ครูชาวนา ผู้พลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เดชา ศิริภัทร
คำสำคัญ เกษตรอินทรีย์;ครูชาวนา
หน่วยงาน บ้านดารา ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เดชา ศิริภัทร เรียนจบปริญญาด้านการเกษตร เคยรับราชการกรมปศุสัตว์ 4 ปี เป็นผู้จัดการฟาร์มอีกราว 7 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิข้าวขวัญ มีหน้าที่ คือ การพัฒนาคุณภาพชาวนา อาทิ การสอนเทคนิคผลิตข้าวทั้งระบบตั้งแต่เตรียมดินจนถึงส่งขาย ทั้งนี้เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ ปลอดสารพิษ และง่ายต่อการทำตลาด โดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่สนใจอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี คลุกคลีทำงานกับเกษตรกรจนเริ่มเปลี่ยนแนวคิดให้ชาวนาเลิกใช้ปุ๋ย ใช้ยาเคมี หันเข้าหาเกษตรกรรมธรรมชาติซึ่งเป็นวิถีที่เรียบง่ายและยั่งยืนกว่า จนเกิดกลุ่มโรงเรียนชาวนาขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=0PC7d_cP-Z8
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ครูชาวนา ผู้พลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง