ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ
เจ้าของผลงาน :  อัมรินทร์ เซ็นเสถียร
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, บ้านของพ่อ, วิถีชีวิตแบบพอเพียง
หน่วยงาน :  หมู่ 2 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
คำอธิบาย :  ศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในวัยเด็กของ นายอัมรินทร์ เซ็นเสถียร ประธานศูนย์ฯ ที่บ้านอยู่กับธรรมชาติ สามารถหาของกินได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว จึงอยากเติมเต็มชีวิตในวัยเด็ก และอยากเผยแพร่สิ่งดี ๆ จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ขึ้นมาบนพื้นที่กว่า 3.5 ไร่ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง การเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้านแก่เยาวชน หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=NW15c5DyyVU
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710