นักเรียนโคราชเจ๋งผลิตหน้ากากอนามัยจากต้นกัญชงคุณภาพสูง กรองมลพิษเยี่ยม

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  นักเรียนโคราชเจ๋งผลิตหน้ากากอนามัยจากต้นกัญชงคุณภาพสูง กรองมลพิษเยี่ยม
เจ้าของผลงาน :  ดุสิตา ตันจินดาประทีบ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ต้นกัญชง, หน้ากากอนามัย, นักเรียนโคราช, ปัญหามลพิษ, เส้นใยกัญชง, ผ้ากัญชง
หน่วยงาน :  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คำอธิบาย :  ที่มาของงานวิจัย จากปัญหามลพิษหน้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและหน้ากากอนามัยปัจจุบันไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงมีแนวคิดผลิตหน้ากากอนามัยกรองฝุ่นละอองและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงศึกษาผ้าประเภทต่างๆ ที่สามารถกรองอากาศและระบายอากาศได้ดี พบว่า ผ้าจากกัญชงสามารถกรองอากาศได้ดี ผ้ากัญชงเป็นผ้าจากเส้นใยกัญชง โดยนำเส้นใยมาทอผ้า มีต้นกำเนิดจากจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย นำมาทดลองแล้ว สามารถกรองอากาศได้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=5R9VTtuJ-Lw
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   การศึกษา
 
Creative Commons License
นักเรียนโคราชเจ๋งผลิตหน้ากากอนามัยจากต้นกัญชงคุณภาพสูง กรองมลพิษเยี่ยม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710