ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เส้นด้ายจากเส้นใยผักตบชวา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สาคร ชลสาคร
คำสำคัญ เส้นใยผักตบชวา;เส้นด้าย
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีนโยบายส่งเสริมนโยบายรัฐบาลในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และนำขยะในแม่น้ำลำคลองคือ ผักตบชวามาใช้ประโยชน์ นักวิจัยนำผักตบชวามาผลิตเป็นเส้นด้ายจากเส้นใยของใยผักตบชวา ขั้นตอนแรก นำต้นผักตบชวาที่เหลือทิ้งมาผ่านเครื่องแยกเส้นใย แล้วศึกษากระบวนการปั่นแบบวงแหวนหรือ ring spinnging แล้วนำมาถักทอเป็นผืนผ้า ซึ่งกระบวนการหลักทั้ง 3 กระบวนการ เป็นกระบวนการอุตสาหกรรมซึ่งถือได้ว่า เป็นงานวิจัยชิ้นแรกของประเทศไทยที่นำผักตบชวามาผ่านกระบวนการผลิตเป็นระบบอุตสาหกรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.het.rmutt.ac.th/?p=20368
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เส้นด้ายจากเส้นใยผักตบชวา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง