ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิธีหมักหญ้าเนเปียร์ใช้เป็นอาหารวัวในช่วงฤดูแล้ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บรรลือศักดิ์ ไกรเดช
คำสำคัญ อาหารวัว;วิธีหมักหญ้าเนเปียร์;การเลี้ยงวัวไล่ทุ่ง
หน่วยงาน เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การเลี้ยงวัวไล่ทุ่ง ให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจและขั้นตอนการเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยาก แต่อุปสรรคสำคัญของการเลี้ยงวัวแบบไล่ทุ่ง ก็คือแหล่งอาหาร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่เกษตรกรไม่สามารถหาหญ้าสดหรือแหล่งอาหารนำมาใช้เลี้ยงวัวได้ การหมักหญ้าเนเปียร์ใช้เป็นอาหารในช่วงฤดูแล้งจึงถือเป็นวิธีที่ดีในการแก้ปัญหา วิธีการหมักหญ้าเนเปียร์ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยใช้วัตถุดิบหลักคือหญ้าเนเปียร์หรือที่รู้จักกันในชื่อหญ้าปากช่อง1 อายุ 30 วัน 3 ส่วนหรือมากกว่านั้นเพราะเป็นธาตุอาหาร และซากพืชทางการเกษตรที่สามารถหาได้ในพื้นที่เพื่อเสริมเป็นธาตุอาหารเข้าไปได้อีกด้วย เช่น เหง้าสับปะรดจากโรงงานหรือเปลือกทุเรียนบด 1 ส่วน ผสมให้เข้ากัน นำไปหมักในถัง อัดให้แน่น ปิดฝาถัง สามารถเก็บได้นาน 1 ปี เพื่อนำมาใช้ในฤดูแล้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=wTarGBG0UFA
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


วิธีหมักหญ้าเนเปียร์ใช้เป็นอาหารวัวในช่วงฤดูแล้ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง