ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการแช่อิ่มอบแห้งผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและไมโครเวฟในการผลิตเชิงพาณิชย์ Efficiency improvement of osmotic dehydration by ultrasound and drying by microwave in a commercial scale
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
เจ้าของผลงานร่วม ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต
คำสำคัญ คลื่นสมอง;ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย พัฒนาอ่างอัลตราโซนิกส์สำหรับแช่อิ่มผลไม้และเตาไมโครเวฟในเชิงพาณิชย์ สามารถลดเวลาการแช่อิ่มจาก 24-96 ชั่วโมงเหลือเพียง 1 ชั่วโมง และลดเวลาการอบแห้งจาก16 ชั่วโมงเหลือเพียง 6 ชั่วโมงจึงไม่ต้องใช้สารกันบูด ไม่ต้องใส่สีผสมอาหาร ลดถังแช่อี่ม ลดพื้นที่แช่อิ่ม ลดคนงาน ลดต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสดีกว่าแบบดั้งเดิม ความหวานลดลง ขายราคาแพงขึ้น เพิ่มกำลังการผลิตได้เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้อย่างน้อยหนึ่งปีครึ่ง
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การเพิ่มประสิทธิภาพการแช่อิ่มอบแห้งผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและไมโครเวฟในการผลิตเชิงพาณิชย์ Efficiency improvement of osmotic dehydration by ultrasound and drying by microwave in a commercial scale is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง