ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยกุ้ง“ล็อบสเตอร์”สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่มาแรง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คมกริช นาคะศิริ
คำสำคัญ กุ้งล็อบเตอร์;สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่
หน่วยงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุร­ี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ทางวิทยาลัยฯ ได้นำกุ้งล็อบสเตอร์ มาทำการทดลองเลี้ยงในหลากหลายขั้นตอน จนปัจ­จุบันสามารถเลี้ยงกุ้งล๊อบ สเตอร์ได้ขนาดให­ญ่เกินความคาดหมาย โดยอยู่ที่ 3-5 ตัวจะได้ 1 กิโลกรัม ซึ่งจากเดิม 10-11 ตัวได้ 1 กิโลกรัม นับว่าเป็นความสำเร็จของวิทยาลัยเกษตรแห่ง­นี้ และกุ้งชนิดนี้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มี­ราคาขายดีตกกิโลกรัมละ 500 บาท และหากขนาดใหญ่ขึ้นก็จะมีราคาดีตามไปด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=4X8eKlCa2SA
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การวิจัยกุ้ง“ล็อบสเตอร์”สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่มาแรง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง