ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุปกรณ๋ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: IWalk 2.0
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
คำสำคัญ อุปกรณ๋ช่วยฝึกเดิน;ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง;IWalk
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (IWalk 2.0) เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยออกแบบให้มีลักษณะการเดินคล้ายการก้าวขึ้นบันได เพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อขาได้มากขึ้น และยังพัฒนาระบบการรองรับน้ำหนัก (Body Weight Support System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกเดินของผู้ป่วย นอกจากนี้ เป้าหมายการออกแบบเพื่อให้อุปกรณ์สามารถกระจายไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนได้ ตัวอุปกรณ์จึงได้รับการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานและดูแลรักษา และเพื่อควบคุมราคาของอุปกรณ์ ต้นทุนการผลิตจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญในการออกแบบและพัฒนา
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


อุปกรณ๋ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: IWalk 2.0 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง