ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รองเท้า ทู อิน วัน : ปรับส้นได้ (Two in One Shoes : Adjustable Heel)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มินท์มันตา ล้อวิชช์วรวัชร
คำสำคัญ รองเท้า ทู อิน วัน;Two in One Shoes
หน่วยงาน ศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย รองเท้าทู อิน วัน ถูกออกแบบโดยเฉพาะสำหรับสุภาพสตรีให้สามารถทำกิจกรรมที่หลากหลายโดยไม่ต้องเปลี่ยนรองเท้า กล่าวคือ สามารถพับส้นเก็บเป็นรองเท้าหุ้มทั้งเท้าให้สามารถทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องการคล่องตัว แต่ในขณะเดียวกัน รองเท้าทู อิน วัน สามารถปรับเปลี่ยนเป็นรองเท้าส้นสูง เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นทางการได้
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง