ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการผลิตอะเชอโรลาเชอรี เพื่ออุตสาหกรรมน้ำผลไม้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นคร เหลืองประเสริฐ
คำสำคัญ การพัฒนาการผลิตอะเชอโรลาเชอรี;อะเชอโรลาเชอรี;อุตสาหกรรมน้ำผลไม้
หน่วยงาน สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ปัจจุบันคนทั่วไปจะรู้จักเชอรี่ในนามของไม้ผลเขตหนาว ที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้มากมาย และนิยมบริโภคกันทั่วไป แต่ยังมีไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า เชอรี่เหมือนกันโดยใช้ชื่อเต็มว่า อะเชอโรลาเชอรี่ เป็นไม้ผลเขตร้อนที่เข้ามาเจริญเติบโตในประเทศไทยมานานแล้ว มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศโปโตริโก ทวีปอเมริกากลาง จัดเป็นไม้ยืนต้น ไม่ทิ้งใบ มีทรงพุ่มขนาดเล็ก ความสูงประมาณ 2-5 เมตร อะเชอโรลาเชอรี่จัดเป็นไม้ผลที่มีวิตามินซีสูงมากเมื่อเทียบกับส้ม และต่อมาได้คิดว่าน่าจะทำงานวิจัยอะเชอโรลาเชอรี่ให้เป็นพืชทางเลือกใหม่ โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมทำน้ำผลไม้ นอกจากน้ำผลไม้แล้วก็จะทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ด้วยเช่น แยม หรือไส้ขนมต่าง ๆ เพราะว่ามีวิตามินซีสูง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=8vHrMfLNc2U
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาการผลิตอะเชอโรลาเชอรี เพื่ออุตสาหกรรมน้ำผลไม้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง