ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง KKU RESEARCH ตอน แอปพลิเคชั่น KhunLook
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ พญ. รสวันต์ อารีมิตร
เจ้าของผลงานร่วม ทีมกุมารแพทย์ , ทีมนักวิจัยทันตแพทยศาสตร์
คำสำคัญ แอปพลิเคชั่น;KhunLook
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย แอปพลิเคชั่นKhunLook เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ใส่ใจในการดูแลลูกได้ใกล้ชิดมากขึ้น ประเมิน ติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของลูกเพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาพดีขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=X1Cv3N068G4
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


KKU RESEARCH ตอน แอปพลิเคชั่น KhunLook is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง