ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกษตรอินทรีย์ เชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายสวัสดิ์ สุขจันทร์
เจ้าของผลงานร่วม แม่ละฐาน เครื่องเงิน , นายอาภากร เครื่องเงิน
คำสำคัญ เกษตรอินทรีย์;ข่วงเกษตรอินทรีย์ เชียงใหม่
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษมากมาย ที่ชาวบ้านช่วยกันลำเลียงคนละไม้คนละมือบวกรอยยิ้ม ที่พร้อมจะมอบสิ่งดีๆให้ผู้บริโภค ณ ข่วงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่(Chang Mai Organic Home) เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านที่มาจากอำเภอต่างๆของจังหวัเชียงใหม่ มีการผลิตผักและผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์สารพิษแล้วนำมาจำหน่ายที่ข่วงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่แห่งนี้ โดยมีแหล่งที่มาจากตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน บวกการบริหารจัดการทรัพยากรด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำให้เกิดผลผลิตปลอดสารพิษในที่นี้มากมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=hzXLNjYsUsQ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เกษตรอินทรีย์ เชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง