ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกมะขามป้อม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมปอง บางพิทักษ์
คำสำคัญ การปลูกมะขามป้อม;มะขามป้อม
หน่วยงาน สวนมะขามป้อมสุมาลี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย มะขามป้อมจัดอยู่ในกลุ่มผลไม้เมืองร้อนที่เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางและทนแล้งได้ดี ลักษณะของใบก็จะคล้าย ๆ ใบมะขาม แต่ส่วนผลนั้นจะมีลักษณะที่เป็นทรงกลมค่อนข้างแป้น เมื่อแก่จะออกเป็นสีเขียวใส มะขามป้อมนั้นเป็นพืชที่ จะออกลูกเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น มะขามป้อมจะให้ลูกดกในช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ในอดีตนั้นมะขามป้อมถือว่าเป็นพืชป่า ซึ่งในการเก็บมะขามป้อมแต่ละครั้งจะต้องเข้าไปเก็บในป่า แต่ปัจจุบันมะขามป้อมได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการนำไปแปรรูปของอาหารหรือนำไปเป็นส่วนประกอบของยา ทำให้มะขามป้อมกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่นำมาปลูกกันอย่างแพร่หลาย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=8gdT6WXPPQo
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การปลูกมะขามป้อม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง