ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางการนำงานวิชาการรับใช้สังคมสู่การใช้ประโยชน์และการขอตำแหน่งทางวิชาการ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
คำสำคัญ การรับใช้สังคม;ตำแหน่งทางวิชาการ;หน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
หน่วยงาน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย หน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเสวนา “แนวทางการนำงานวิชาการรับใช้สังคมสู่การใช้ประโยชน์และการขอตำแหน่งทางวิชาการ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงาน “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” (University Engagement) เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการรับใช้สังคม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยยกตัวอย่าง การพัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปะในการพัฒนาการท่องเที่ยวตามเส้นทางถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 12ในพื้นที่ภูหินร่องกล้า ภูลมโล และเขาค้อ ของรศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถือว่าเป็นงานเป็นงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวและรับใช้สังคมด้วยงานวิชาการด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://rdo.psu.ac.th/th/index.php/activity/693-2017-engagement https://www.youtube.com/watch?v=HPvoe2t3wq4
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


แนวทางการนำงานวิชาการรับใช้สังคมสู่การใช้ประโยชน์และการขอตำแหน่งทางวิชาการ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง