ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบฝึกฝนสัญญาณคลื่นสมองแบบป้อนกลับ สำหรับผู้สูงอายุ (Neurofeedback game based for cognitive training in elderly)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์
คำสำคัญ คลื่นสมอง;ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ระบบฝึกฝนสัญญาณคลื่นสมองแบบป้อนกลับผ่านเกมส์ ถูกออกแบบมาสำหรับเพิ่มศักยภาพสมองในผู้สูงอายุปกติและผู้ที่เริ่มมีความเสื่อมถอยของพุทธิปัญญา โดยใช้สัญญาณจากคลื่นสมองเบต้าและอัลฟาที่รับมาแล้วเปลี่ยนแปลงสัญญาณต่อเพื่อใช้ขับเคลื่อนเกมส์ โดยผู้เล่นจะเห็นปริมาณสัญญาณคลื่นสมองนี้ผ่านทางหน้าจอเพื่อใช้ฝึกฝนและพัฒนาสมาธิ ความจำระยะสั้น และระบบ executive function ต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง