ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบตรวจสอบและติดตามสัญญาณรบกวนบริเวณพื้นที่ให้บริการจราจรทางอากาศ Monitoring and identification of interference for air traffic services
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มานะ ลัทชวนิชพันธ์
คำสำคัญ การจราจรทางอากาศ;สัญญาณรบกวน
หน่วยงาน กองวิศวกรรมระบบสื่อสารการเดินอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย นวัตกรรมชิ้นนี้ทำให้การค้นหาสัญญาณรบกวนที่เกิดกับภารกิจควบคุมการจราจรทางอากาศ สามารถทำได้รวดเร็วขึ้น ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกไปค้นหาสัญญาณด้วยรถยนต์ ลดภาระของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ในการใช้งานระบบวิทยุ VHF และ UHF ระหว่างที่เกิดการรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการให้บริการจราจรทางอากาศ นอกจากนั้นยังสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปช่วยเหลือสถานีวิทยุชุมชน ในการแก้ไขเครื่องส่งที่ออกอากาศรบกวนภารกิจของบริษัท ฯ ได้อีกด้วย
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ระบบตรวจสอบและติดตามสัญญาณรบกวนบริเวณพื้นที่ให้บริการจราจรทางอากาศ Monitoring and identification of interference for air traffic services is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง