ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมการผลิตมาสเตอร์แบทซ์ยางธรรมชาติผสมซิลิกา (Innovation of natural rubber-silica masterbatch production)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล
คำสำคัญ การผลิตมาสเตอร์แบทซ์;ยางธรรมชาติ
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย นวัตกรรมการผลิตมาสเตอร์แบทซ์ยางธรรมชาติผสมซิลิกาแบบใหม่ด้วยเทคนิคโซล-เจล ในรูปแบบ in situ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาทดแทนวิธีการผสมแบบแห้งและมาสเตอร์แบทซ์แบบเก่า ซึ่งใช้วัตถุดิบที่เป็นน้ำยางธรรมชาติและโซเดียมซิลิเกต โดยโซเดียมซิลิเกตจะถูกเปลี่ยนให้เป็นซิลิกาและน้ำยางธรรมชาติเกิดการเสียสภาพไปพร้อมๆกัน ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำได้ง่าย ทำให้มีซิลิกาในเนื้อยางได้ปริมาณสูงถึง 120 phr น้ำทิ้งมีค่า pH เป็นกลาง และยางคอมพาวด์มีสมบัติเชิงกลเทียบเท่ากับยางคอมพาวด์ที่เตรียมจากวิธีการผสมแบบเดิม มาสเตอร์แบทซ์แบบใหม่นี้สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางล้อ สายพาน พื้นรองเท้า เป็นต้น
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง