ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมการผลิตชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมด้วยยางพาราสกัดโปรตีน(Innovation of Colostomy Appliance from Deproteinized Natural Rubber (DPNR))
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ
คำสำคัญ นวัตกรรมการผลิตชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม;ยางพาราสกัดโปรตีน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับการรักษาโดยวิธีการผ่าตัดลำไส้ ผู้ป่วยบางรายจะมีทวารเทียมถ่ายออก ทางผิวหนังที่หน้าท้องของผู้ป่วยและต้องใช้อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่าย (Colostomy) ผู้คิดค้นมีแนวคิดที่จะนำยางพาราสกัดโปรตีนมาทำเป็นแผ่นติดผิวหนังรอบทวารเทียม (Colostomy skin barrier) โดยอุปกรณ์ที่มีผลิตจะมีคุณภาพที่ดี มีความปลอดภัยสูงสุดและเป็นการช่วยส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของผู้มีทวารเทียมโดยรวมดีขึ้น สามารถผลิตในเชิง อุตสาหกรรมและจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง