ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Retrogradation and Digestibility of Rice Starch Gels with Different Degree of Gelatinization, Storage Condition and Storage Time.
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Naree Denchai
เจ้าของผลงานร่วม Jenshinn Lin, Prisana Suwannaporn, Tzou-Chi Huang, Siriwat Soontaranon and Worawikunya Kiatponglarp
คำสำคัญ retrogradation, resistant starch, rice starch, gelatinization
หน่วยงาน Kasetsart University
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย This study tried to investigate concurrent effects of degree of gelatinization, storage condition and storage time on the retrogradation and digestibility of high amylose rice starch gel (20%). High amylose rice starch was gelatinized using different temperatures (77, 81, 95 and 121°C) and stored under iso-thermal (4°C) and temperature-cycle (4/25°C) for 2, 4, 6, 8, 10 days.
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง