ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกเมล่อนญี่ปุ่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุวิทย์ ไตรโชค
คำสำคัญ การปลูกเมล่อน;เมล่อนญี่ปุ่น
หน่วยงาน เกษตรกร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เมล่อนเป็นพืชระยะสั้นเพียง 60-70 วันก็เก็บผลผลิตได้แล้ว และการผลิตเมล่อนยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด เพราะผลิตออกมาเท่าไรก็ขายหมด ตอนนี้ก็มีความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมีคุณภาพดี ลักษณะการปลูกก็ใช้วิธียกร่องเตี้ย ๆ มีไม้ปัก และจับยอดให้พันขึ้นไป ในการปลูกเมล่อนมี ข้อควรคำนึงก็คือ ต้องมีเมล็ดพันธุ์ดี มีกล้าพันธุ์ดี มีการปรับปรุงดิน และที่สำคัญมีระบบการให้น้ำและปุ๋ยผ่านเครื่องปรับความดัน ราคาเมล่อนในสวน แห่งนี้จะขึ้นในช่วงปีใหม่ ถ้าเป็นสายพันธุ์ธรรมดาจะได้ราคาลูกละ 35-40 บาท แต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นก็จะได้ลูกละ 250-300 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=1vjvXTaoqQs
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การปลูกเมล่อนญี่ปุ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง