ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกมะเขือยาว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุญส่ง ฉิมคง
คำสำคัญ การปลูกมะเขือยาว;มะเขือยาว
หน่วยงาน เกษตรกร อ.บึงนารา จ.พิจิตร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การปลูกมะเขือยาวจะต้องไถดินก่อน 2 ครั้ง จากนั้นก็ยกร่องเพราะถ้าฝนตกน้ำจะได้ไม่ขัง ก่อนไถจะหว่านปุ๋ยอินทรีย์โดย 1 ไร่จะใช้ปุ๋ยประมาณ 1 กระสอบ และวางสายน้ำหยดเพื่อประหยัดน้ำ หลังจากนั้นก็จะมีผ้าพลาสติกคลุมข้างบนจะมีประโยชน์ก็คือ เพื่อจะได้เก็บความชื้น ประเด็นที่ 2 ช่วยไม่ให้วัชพืชขึ้นบริเวณต้นกล้าที่จะปลูก และก่อนการปลูกจะต้องมีปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุมอีก เพื่อเวลาปลูกจะได้ทำให้พืชเจริญเติบโต และเริ่มเก็บผลผลิตได้ใน 45 วัน ใน 1 ไร่จะเก็บผลผลิตได้ประมาณ 500-700 โล ราคาขายกิโลกรัมละ 12 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=GjlX5nA9VjE
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การปลูกมะเขือยาว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง