ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกขิงส่งออก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มยุรา เปลื้องปลด
คำสำคัญ การปลูกขิง;การส่งออกขิง
หน่วยงาน เกษตรกร อ.ภูเรือ จ.เลย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ขิงพืชล้มลุกที่มีสรรพคุณทั้งเป็นยาสมุนไพรและเป็นอาหาร จึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ขิงเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็น ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 500 เมตรขึ้นไปจะทำให้ขิงหัวโต ส่วนดินจะใช้ดินปนทรายและดินเหนียวร่วมด้วยเพราะดินจะอุ้มน้ำ น้ำก็จะรอน้ำจากธรรมชาติคือ น้ำฝน และปัญหาของขิงส่วนมากจะเป็นโรคเน่าซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โรคไส้เดือนฝอย และศัตรูพืชจำพวกแมลง ทำให้ได้ผลผลิตไม่ดีต่อมาก็ได้รื้อแปลงเพื่อปลูกใหม่โดยใช้ปุ๋ยและอาหารที่ทำด้วยอินทรีย์ ลำต้นจะใหญ่ ใบเขียวสวย ต้นทุนจะต่ำลง ผลผลิตที่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมจาก 3 ตันต่อไร่ก็จะได้เป็น 5 ตันต่อไร่ ราคาขายกิโลกรัมละ 10 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=y5cK_qOvbFs
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การปลูกขิงส่งออก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง