ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกพริกขี้หนูอินทรีย์ราคาดีประหยัดต้นทุน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จริยะ เหนี่ยวบุปผา
คำสำคัญ การปลูกพริกขี้หนูอินทรีย์;พริกขี้หนูพันธุ์ Super Hot
หน่วยงาน เกษตรกร อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การปลูกพริกขี้หนูระบบอินทรีย์ด้วยพันธุ์ Super Hot เป็นพริกขี้หนูที่มีขนาดใหญ่กว่าพริกขี้หนูสวนทั่ว ๆ ไป มีสีผิวแดงสด รสชาติเผ็ดสูงมากเมื่อเทียบกับพริกขี้หนูสวน มีข้อดีกว่าพริกอื่น ๆ คือ เนื้อจะหนา เวลาเก็บและขนส่งจะอยู่ได้นาน ไม่เน่าง่ายไม่เหมือนพริกขี้หนูอื่น ๆ เป็นที่ต้องการของตลาด ในเรื่องราคาเมื่อเทียบกับพริกขึ้หนูสวนราคาจะต่างกันเท่าตัว โดยการเก็บผลผลิตจะเก็บได้ทุกสัปดาห์ไปตลอด 6 เดือน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=XU7-O6PlHOI
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การปลูกพริกขี้หนูอินทรีย์ราคาดีประหยัดต้นทุน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง