ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง งานวิจัยไรฝุ่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อัญชลี ตั้งตรงจิตร
คำสำคัญ ไรฝุ่น;การเพาะเลี้ยงไรฝุ่น
หน่วยงาน ศูนย์บริการ­และวิจัยไรฝุ่น โรงพยาบาลศิริราช
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นการเรียนรู้วงจรชีวิต และการเพาะเลี้ยงตัวไรฝุ่น และวิธีการดูแลทำความสะอาดให้ปราศจากไรฝุ่­น นอกจากนี้ยังได้นำเสนอนวัตกรรมของหน่วยศิร­­ิราชเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=5eTGSb2sHWc
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


งานวิจัยไรฝุ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง