ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สวนฝรั่งสร้างรายได้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อำนวย พริกหอม
คำสำคัญ สวนฝรั่ง;ฝรั่งสร้างรายได้
หน่วยงาน สวนฝรั่ง อ.รัษฎา จ.ตรัง
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ฝรั่งมีรายได้ตลอดปีไม่เหมือนผลไม้อย่างอื่นซึ่งเป็นตามฤดูกาล ฝรั่งสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดปีอยู่ที่การตัดแต่งกิ่ง การดูแล การเลือกพันธุ์ฝรั่งในจังหวัดตรังก็มีอยู่ 2 สายพันธุ์คือ ฝรั่งแป้นสีทอง ฝรั่งกิมจู และในสวนนี้จะปลูกพันธุ์ใหม่ไปด้วยคือ พันธุ์หวานพิรุณ ปลูกเป็นแปลงแรกในจังหวัดตรัง ส่วนราคาขายของฝรั่งกิมจู และหวานพิรุณจะขายในราคา 40 บาทต่อกิโลกรัม ความต้องการของลูกค้าจะมีลูกค้าประจำมารับซื้อถึงสวน เพราะเป็นฝรั่งที่ปลอดภัย ปลอดสารพิษ ศัตรูของฝรั่งกิมจูที่พบมักจะเป็นเพลี้ยแป้ง มด และดูแลรักษาโดยใช้น้ำส้มควันไม้ รายได้ในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยต่อเดือนจะได้ประมาณแปดหมื่น - หนึ่งแสนบาท
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=OpsgxZlPrFk
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


สวนฝรั่งสร้างรายได้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.