ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิดก่อนออกจากโรงพยาบาลและมีอายุประมาณ 1 เดือน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายธนากิจ ชวยบุญชุม
คำสำคัญ การตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด
หน่วยงาน งานแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เพื่อลดอัตราผลตรวจคัดกรองการได้ยิน “ไม่ผ่าน” ผลตรวจที่เป็น false positive ความวิตกกังวลที่ไม่จำเป็นของมารดา และค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจคัดกรองการได้ยินซ้ำ การตรวจคัดกรองการได้ยินทารกตอนอายุประมาณ 1 เดือน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิดก่อนออกจากโรงพยาบาลและมีอายุประมาณ 1 เดือน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง