ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด (Cost effective explosives test kits)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อารีย์ ชูดำ
คำสำคัญ ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด;ชุดตรวจสารระเบิด
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัดประกอบด้วยชุดตรวจสารระเบิดอนินทรีย์ 1 ชุด ใช้ตรวจสารระเบิดที่มีไนเตรทเป็นองค์ประกอบอยู่ ได้แก่ โพแทสเซียมไนเตรท แอมโมเนียมไนเตรท และชุดตรวจสารระเบิดอินทรีย์ จำนวน 4 ชุด ใช้ตรวจสารระเบิดไนโตรอะโรมาติก เช่น ไตรไนโตรโทลูอีน ไดไนโตรโทลูอีน เป็นต้น ชุดตรวจทั้งหมดมีลักษณะเป็นพอลิเมอร์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อตัวอย่างที่ทดสอบเป็นสารระเบิด มีทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่ ก้อนพอลิเมอร์ ชนิดครัยโอเจล ก้อนพอลิเมอร์ชนิดไฮโดรเจล ฟิล์มบางพีวีซี และพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง