ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องแหวกร่องต้นข้าวแบบ 3 ใน 1 (Separate Trunk Rice Machine 3 in 1)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อำนวยพศ ทองคำ
คำสำคัญ เครื่องแหวกร่องต้นข้าว;ข้าว
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เครื่องแหวกร่องต้นข้าว ตัวเครื่องมีลักษณะส่วนหัวแหลมและส่วนท้ายกว้าง 57 ซม.ลำตัวเครื่องยาว 211.5 ซม. สูง 57 ซม. ใช้เครื่องยนต์เล็กขนาด 1 ½ แรงม้า เป็นต้นกำลัง ส่งกำลังผ่านโซ่ไปยังล้อที่เป็นล้อยางให้หมุนพาเครื่องเคลื่อนที่ เมื่อเครื่องฯ เคลื่อนที่ผ่านต้นข้าว ขาที่กางออกทั้ง 2 ข้างนั้น จะทำให้ต้นข้าวเอนแยกออกจากกันเป็นร่องทางเดินในขณะเดียวกันเครื่องจะฉีดพ่นฮอร์โมนบำรุงต้นข้าว หรือฉีดพ่นยาฆ่าแมลง หรือฉีดปุ๋ยน้ำในนาข้าวเพื่อบำรุงต้นข้าวให้สมบูรณ์มีเมล็ดมาก รวมทั้งเครื่องสามารถหยดยาเพื่อกำจัดศัตรูพืชที่มากัดกินโคนต้นข้าวได้อีกด้วย
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง