ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องตรวจวัดอะฟลาท๊อกซินแบบรวดเร็ว ขนาดพกพา ราคาถูก ด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อดิสร เตือนตรานนท์
คำสำคัญ เครื่องตรวจวัดอะฟลาท๊อกซิน;อะฟลาท๊อกซิน
หน่วยงาน ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ชุดตรวจอะฟลาทอกซินเครื่องแรกในโลกที่ใช้เทคนิคการตรวจวัดแบบปฏิกริยาเคมีไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าเคมีที่มีนวัตกรรมเซ็นเซอร์เป็นขั้วไฟฟ้ากราฟีน (Graphene-Based Strip) ที่สร้างโดยเทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing Technology) ทำให้ได้เครื่องตรวจตรวจกรอง (Screening Test) สารปนเปื้อนอะฟลาทอกซินในผลิตผลเกษตร ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารสัตว์ โดยให้ผลการตรวจวัด ละเอียด แม่นยำ รวดเร็ว อีกทั้งยังมีขนาดเล็กพกพาสะดวก มีต้นทุนการผลิตต่ำ และมีความหลากหลายของชนิดน้ำยาเคมีให้เลือกใช้ทั้งน้ำยาแลมป์ เอนไซม์ หรือเอนติบอดี้
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องตรวจวัดอะฟลาท๊อกซินแบบรวดเร็ว ขนาดพกพา ราคาถูก ด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง