ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางศศิมา ชีพัฒน์
เจ้าของผลงานร่วม อ.ดร.เพลินพิศ สวรรณอำไพ , ผศ.ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล
คำสำคัญ พลัดตกหกล้ม/ การป้องกัน/ ผู้สูงอายุ/ พฤติกรรมในการดูแลตนเอง/ ทฤษฎีความพร่องในการดูแลตนเองของโอเร็ม
หน่วยงาน ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิมโชคชัย 4 เลขที่ 4/98 ซอย โชคชัย 4(39) ถนน โชคชัย 4 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2539-4828
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การหกล้มในผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุ มีความเสื่อมของร่างกาย เกิดการเสียสมดุล ทำให้ผู้สูงอายุล้มได้ง่าย และอันตรายที่เกิดจากการหกล้มในผู้สูงอายุนั้นมีผลกระทบมากกกว่าการหกล้มในวัยอื่นๆ ซึ่งสามารถทำให้ผู้สูงอายุพิการหรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นการป้องกันการหกล้มโดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการหกล้ม และมีการทรงตัวที่ดี จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้คงไว้ซึ่งการทรงตัวที่ดี ลดการเกิดการหกล้ม ส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiphn.org/journal/thai/2560/31_1.1/A7Sasima.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง