ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปรสิตโปรโตซัวในเลือดของนกในบึงบอระเพ็ด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายภิรมย์ พรมพิราม
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ
คำสำคัญ นก;บึงบอระเพ็ด;ปรสิตในเลือด;Haemoproteus;Avian malaria
หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การศึกษาการติดเชื้อปรสิตโปรโตซัวในเลือดนก (เชื้อปรสิตที่มีความใกล้ชิดกับเชื้อ Plasmodium ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมาลาเรียในมนุษย์) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนกเหล่านั้นโดยตรง ทำให้ร่างกายอ่อนแอ หรือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการติดเชื้อต่างชนิด (secondary infection) ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคระบาด (Epizootic diseases) ภายในสังคมนก (bird community) และ/หรือ อาจเป็นเชื้อที่สามารถก่อโรคในมนุษย์ (Zoonotic diseases) ที่ส่งผลกระทบต่อเราโดยตรง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ปรสิตโปรโตซัวในเลือดของนกในบึงบอระเพ็ด is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง