ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บังเกอร์นิรภัย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายเกษมสุข ชัยชิตาทร
คำสำคัญ บังเกอร์นิรภัย
หน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากยางรถยนต์เก่า สามารถใช้เข็นเข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย เช่น ระเบิด กระสุนปืน อาวุธสงคราม ฯลฯ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถตีกรอบล้อมวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัยเมื่อเกิดการระเบิดเพื่อจำกัดพื้นที่การกระจายของสะเก็ดระเบิด เช่น เศษน็อต เศษเหล็ก เศษตะปู สามารถช่วยลดการสูญเสียชีวิตอวัยวะร่างกายของเจ้าหน้าที่ ขณะเข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยหากเกิดการระเบิด และยังสามารลดปริมาณขยะสระสม ขยะที่เป็นมลพิษทางอากาศโดยวิธีการเผาทำลายยางได้อีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=LW8eMC3vo5c
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


บังเกอร์นิรภัย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง