ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชาวแพในชุมชนไทรโยคใหญ่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กนกรดา สมานบุตร
คำสำคัญ ชาวแพ;ชุมชนไทรโยคใหญ่;แพการท่องเที่ยว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เดิมชาวแพใช้แพเป็นที่อยู่อาศัย แพทำจากไม้ไผ่ทั้งพื้นและทุ่น มุงหลังคาจาก ปัจจุบันวิถีความเจริญเข้ามาเปลี่ยนชาวแพ ชาวแพดั้งเดิมต้องย้ายขึ้นมาอยู่บนบก จากแพอยู่อาศัยกลายเป็นแพการท่องเที่ยว ยุววิจัยได้เรียนรู้ว่าแม้วิถีชาวแพอาจเปลี่ยนแปลงไปด้วยเงื่อนไขของความเจริญ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=QQTDlGcibrQ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ชาวแพในชุมชนไทรโยคใหญ่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง